>

Bitcoin in de voortrekkersrol

07 november 2020

Beste mensen,

 

Bitcoin knalt door de €13.000,-.  Litecoin, Ethereum, Chainlink en nog een reeks andere coins volgen.  De interesse neemt weer toe en een hele reeks mensen ontdekken voor het eerst dat Bitcoin niet dood gaat en op weg is naar een nieuwe ‘all time high’.  Ook vele grote bedrijven, organisaties en financiële instellingen stappen met gigantische bedragen in deze nieuwe vorm van geld.  De stress-barometer van Bitcoin staat op donkergroen: ‘Greed’.  Als die in het rood op ‘Fear’ staat heeft niemand belangstelling.  Komt goed uit: mijn contract als applicatiebeheerder bij Stad Gent eindigt volgende week en dus zal ik me meer kunnen gaan toeleggen op het ondersteunen van mensen in de boeiende wereld van crypto-currencies.  Ik plan om on-line lesmateriaal te bouwen en het opvolgen van klantenportefeuilles met een bewezen strategie om met zo weinig mogelijk risico een zo hoog mogelijke return op de investering te bekomen.

 

En die strategie is natuurlijk (bij)kopen als de koers laag staat en een deel verkopen wanneer de waarde van de portefeuille boven de investeringskost komt.  Zet je die meerwaarde om in fysiek zilver of goud, dan klik je deze winst vast in edelmetaal die minder risicovol is dan crypto’s en nog een mooie weg naar boven te wachten staat.  Heb je een mooi opgebouwde crypto-portefeuille, dan moet je nu niet meer bijkopen maar maak je je klaar om winst af te romen en beetje bij beetje te verkopen en om te zetten in goud.  We gaan regelrecht naar een monetaire reset.  Het virus en de Amerikaanse verkiezingen leiden je af van wat echt telt: jouw portemonnee !  Wie nu in angst leeft zal het financiële verlies op zijn spaarboekje niet overleven.  Die schok zal volgens mij een enorme impact hebben op de gezondheid van de mens.  Ik kijk uit naar de webinar van Brecht Arnaert morgennamiddag die dit proces, vastgelegd in de Germaanse geneeskunde, uiteen zal zetten.  Ik ben er van overtuigd dat deze zienswijze (lees wetenschap) een veel betere en logische verklaring kan geven dan de huidige geneeskunst.

 

Het hele gedoe rond de Amerikaanse verkiezingen zal ook miljoenen mensen wakker schudden.  Terwijl de wereld nu die blaaskaak van een Trump aanziet voor een slechte verliezer zullen ze versteld staan dat hij op briljante wijze de bewijzen van fraude zal voorleggen.  De officiële stembiljetten werden blijkbaar voorzien van een onzichtbaar watermerk en men telt nu al massa’s nagemaakte biljetten die her en der gedrukt werden.  Vele van deze biljetten werden ingevuld op dezelfde naam van een geldig biljet, op naam van overleden mensen of op naam van niet stem-gerechtigde mensen.  De computers, van Chinese makelij, met corrupte software komt ook aan het licht.  Trump zal, naar mijn inschatting, met al deze bewijzen de aangespannen rechtszaken winnen en alsnog de verkiezingen winnen.

 

Dat kan nog maanden aanslepen en intussen zakt de wereld steeds dieper weg in chaos, lockdowns en financieel-economische ontreddering.  In vele landen komen ook massaal veel mensen op straat tegen de alles vernietigende (behalve het virus dan) lockdowns, zoals hier te zien in Londen, terwijl de mainstream media (wereldwijd gerund door 4 grote concerns) er nauwelijks over bericht.  Er is dus een oorlog gaande op heel hoog niveau en we weten dat de elite hun plannen laten doorschemeren via o.a. films.  Kijk eens naar deze trailer en zie wat ze voor ons in petto hebben voor de komende jaren !

 

Maar niet getreurd.  In the end komt alles goed.  Als bewuste mens kan je genieten van deze soap-serie die zich voor onze ogen ontvouwt.  We moeten gewoon zorgen dat we door het ‘normale’ nieuws heen blijven kijken en zorgen dat we ons financieel beschermd hebben tegen wat onvermijdelijk op ons af komt.  Goed dus dat jullie fysiek zilver en goud ter beschikking hebben om de reset te overleven en kunnen mee surfen op de hevige golven van crypto-volatiliteit.

 

Met genegen groeten,

 

Geert

www.nimva.be

Bitcoin Helpdesk

 

 

 

 

tweetballots

 

https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/worden-mensen-feitelijk-besmet-via-de-pcr-test-intranasaal-vaccin/

 

Verkiezingsfraude: het bewijs dat de NOS niet kan vinden  https://www.ninefornews.nl/verkiezingsfraude-het-bewijs-dat-de-nos-niet-kan-vinden/

 

London Has Fallen | Lockdown Protests  https://youtu.be/rSAlLGwNhu4

 

Brecht Arnaert:

1. Hoe werkt onze psyche?

2. Waarom is onze cultuur kapot?

3. Hoe kunnen we het tij keren?

4. Wat is de opdracht van de mens?

 

HET GEVECHT BEGINT - DE JENSEN SHOW #248  https://www.youtube.com/watch?v=FHV-dLK_50M

Stress en angst als doodsoorzaak bij ouderen https://www.natur-el.org/2020/11/02/stress-en-angst-en-covid-19/

 

 

 

Hallo iedereen,

Deze uitgebreide uitleg is heel duidelijk

en verklaart tegelijkertijd ook veel.

Groetjes,

F.

DOMHEID

Door Dietrich Bonhoeffer 1906-1945.

Duits verzetsstrijder tegen het nazisme.

Domheid is een gevaarlijker vijand van het goede dan slechtheid. Tegen het kwade kun je protesteren, je kunt het ontmaskeren;

desnoods met geweld verhinderen.

Het kwade draagt altijd de kiem van eigen ontbinding in zich,

want het laat in de mens tenminste een gevoel van onbehagen achter.

Tegen domheid zijn wij weerloos.

Noch met protesten noch met geweld is hier iets te bereiken.

Argumenten baten niet.

Feiten die niet stroken met eigen vooroordeel kan men heel eenvoudig ongeloofwaardig noemen - in zulke gevallen wordt de domme mens zelfs kritisch - en feiten die niet te ontkennen zijn kunnen opzij geschoven worden

als nietszeggende uitzonderingen.

Bovendien is de domme mens, in tegenstelling tot de slechte mens, zeer met zichzelf tevreden. Hij is zelfs gevaarlijk want hij is prikkelbaar en agressief.

Daarom moet men met de domme voorzichtiger zijn dan met de slechte.

Nooit zullen wij weer proberen de domme met argumenten te overtuigen;

dit heeft geen zin en is gevaarlijk.

Om te weten hoe wij domheid moeten benaderen

moeten wij proberen haar wezen te begrijpen.

Vast staat, dat domheid geen gebrek is aan intelligentie maar een moreel tekort. Er zijn mensen met een buitengewoon snel verstand,

die dom zijn en mensen met een traag verstand die allesbehalve dom zijn.

We ontdekken tot onze verbazing

dat domheid aan het licht komt in bepaalde situaties.

Bovendien krijgt men de indruk, dat domheid niet zozeer een aangeboren gebrek is maar dat de mensen onder bepaalde omstandigheden dom gemaakt worden of zich dom laten maken.

We constateren verder dat teruggetrokken of eenzaam levende mensen niet zo vaak dit gebrek vertonen als mensen of groepen van mensen die geneigd zijn

of gedwongen worden in gezelschap van anderen te leven.

Domheid schijnt dus eerder een sociologisch dan een psychologisch probleem te zijn. Het is het gevolg van bepaalde beïnvloeding door historische omstandigheden, het is een psychologisch bijverschijnsel van bepaalde sociale verhoudingen. Bij nadere beschouwing blijkt dat iedere sterke machtsontplooiing, politiek of religieus, een groot deel van de mensen met domheid slaat.

Dit lijkt zelfs zonder meer een psychologisch-sociologische wet.

De macht van de een vraagt om domheid van de ander.

Dit proces verloopt niet zo dat bepaalde capaciteiten van de mens

- de intellectuele bijvoorbeeld - verminderen of uitvallen.

Nee, overweldigd door de machtsontplooiing,

wordt de mens beroofd van zijn innerlijke zelfstandigheid en ziet er van af

- meer of minder bewust - een eigen houding te vinden tegenover de wereld waarmee hij geconfronteerd wordt.

De nukkigheid van de domme mens mag ons niet doen geloven

dat hij zelfstandig is.

Als je met hem praat, merk je direct dat je niet te maken hebt met hemzelf,

met hem persoonlijk,

maar met leuzen en slogans die macht over hem hebben.

Hij leeft in een ban en is verblind, aangetast in zijn wezen en misbruikt.

Zo wordt de domme een willoos instrument in staat tot alle kwaad

en hij is niet bij machte dit kwaad als zodanig te onderkennen.

Hier ligt het gevaar van een duivels misbruik.

Dit zal de mensen voorgoed te gronde kunnen richten.

Hier blijkt overduidelijk, dat de overwinning van de domheid

geen kwestie is van voorlichting, maar alleen van bevrijding.

En men zal er in moeten berusten dat echte innerlijke bevrijding

in de meeste gevallen pas mogelijk wordt,

nadat eerst de uitwendige bevrijding heeft plaatsgehad.

Zolang dat niet gebeurd is zullen wij moeten afzien van iedere poging

de domme te overtuigen.

Hier ligt ook de reden, waarom het onder dergelijke omstandigheden geen zin heeft te willen weten wat 'het volk' denkt en waarom deze vraag voor mensen die verantwoordelijk denken en handelen zo onbelangrijk is

--alleen in deze omstandigheden wel te verstaan.

Overigens bevatten deze gedachten over de domheid toch deze troost:

zij laten zien dat het beslist er niet om gaat het merendeel der mensen

onder alle omstandigheden als dom te beschouwen.

Waar het om gaat is de vraag of de machthebbers

meer verwachten van de domheid der mensen,

dan van hun innerlijke zelfstandigheid en wijsheid.

Dietrich Bonhoeffer,

Verzet en Overgave

https://www.bol.com/nl/f/verzet-en-overgave/35500154/

 

 

 

stupidity

 

Van Miranda van Driel

OMDAT JIJ JE NIET AAN DE REGELS HOUDT…..

Dat wordt steeds gezegd maar laten we het eens van de andere kant belichten. 

Na Social Distancing is het nu tijd voor Social Shaming. Er is geen grond meer voor de maatregelen en zelfs het goochelen met cijfers werkt niet. Dus gaan we inzetten op Social Shaming. We gaan mensen die zich niet netjes aan de regels houden verantwoordelijk stellen.

We begonnen met kliklijnen maar nu gaan we stimuleren dat ze elkaar gaan aanspreken. We zetten wat influencers in die we goed betalen met een groot volgzaam publiek. Als er dan influencers zijn met een andere mening, dan slachten we die af op de media kanalen. Die zetten we weg als complotgekkies.

En daarna gaan we ervoor zorgen dat mensen zelf elkaar hierop gaan wijzen. Ondernemers die bang zijn om hun bedrijf te verliezen. Mensen op straat, in winkels en op social media.

En ja, ik krijg het dagelijks te horen:
Omdat jij je niet aan de regels houdt….. zijn er meer besmettingen. Omdat jij je niet aan de regels houdt…. stromen de IC’s over. Omdat jij je niet aan de regels houdt…. gaan bedrijven op slot. Omdat jij je niet aan de regels houdt…..worden mensen werkeloos. Omdat jij je niet aan de regels houdt…… gaan mensen dood.

Maar zullen wij het eens omdraaien? Het ook van de andere kant bekijken want alles heeft altijd 2 kanten. Ook al wil onze regering er maar een kant van belichten en ons doen geloven dat er maar één kant is.

Dat de regels die jij opvolgt, die zijn opgesteld door een heel klein clubje mensen, de enige regels zijn die werken. Terwijl er inmiddels vele huisartsen, psychologen, immunologen, virologen, gedragsdeskundigen en andere experts waarschuwen voor de gevolgen van de regels. Terwijl er zeker meer mogelijkheden zijn om te werken aan onze gezondheid, alleen verdient niemand daar wat aan.

De regels die jij opvolgt, zijn zelfs slecht voor onze gezondheid. Ze ondermijnen ons immuunsysteem. En dát maakt ons vatbaarder voor virussen, bacteriën en andere ziekten. De regels die je op volgt zorgen voor:
? Meer binnen zitten
☀️ Minder vitamine D van de zon
? Minder ontspanning
? Minder plezier
?️‍♀️ Minder bewegen
?‍? Minder zorg
?‍❤️‍?‍? Minder menselijk contact
? Meer Stress
Dus…..

Omdat jij je wel aan de regels houdt…….
Moeten we allemaal een niet werkzaam mondkapje op.
Die we grotendeels verkeerd gebruiken
En werken we schijnveiligheid in de hand
Omdat jij je wel aan de regels houdt…….
Worden er meer mensen besmet
Komen er meer mensen in het ziekenhuis
Zullen er meer mensen overlijden
Omdat jij je wel aan de regels houdt…..
Zijn ouderen weer de dupe
Sterven mensen eenzaam
Ervaren achterblijvers veel verdriet
Omdat jij je wel aan de regels houdt….

Moeten ondernemers zich in alle onmogelijke bochten wringen Om hun bedrijf overeind te houden en hun personeel niet op straat te moeten zetten. Om zelf ook een boterham te kunnen verdienen. Omdat jij je wel aan de regels houdt…Gaan we binnenkort weer op slot. Gaan er nog meer bedrijven failliet Komen er nog meer mensen op straat te staan.

Omdat jij je wel aan de regels houdt….
Worden kinderen bang gemaakt.
Leren we ze dat mensen vies en gevaarlijk zijn.
Wat denk je dat dit voor de jonge generatie van nu gaat doen in de toekomst?

Omdat jij je wel aan de regels houdt……
Worden er groepen mensen buitengesloten. Denk aan doven waarvoor liplezen niet mogelijk is met een mondkapje op. Of ga jij je hard maken voor een verplichte cursus gebarentaal.

Omdat jij je wel aan de regels houdt…..
Ondermijn jij jouw immuunsysteem. Waardoor jij eerder vatbaar bent. Waardoor jij ook weer andere mensen kunt besmetten.

Omdat jij je wel aan de regels houdt….
Krijgen mensen niet de psychische zorg die ze nodig hebben.
Worden operaties en behandelingen uitgesteld. Zijn de bevolkingsonderzoeken die erger kunnen voorkomen opgeschort.

Omdat jij je wel aan de regels houdt….
Kan de minister er een spoedwet doorheen duwen . Waarin het overtreden van afstand of hygiëne regels bestraft wordt. Met torenhoge boetes of zelfs hechtenis.

Omdat jij je wel aan de regels houdt…
Wordt het parlement buiten werking gezet in de spoedwet.
Waardoor de minister per decreet kan gaan regeren. En gaan we 150 jaar terug in de tijd gaan.

Omdat jij je wel aan de regels houdt….
Raken mensen hun baan kwijt. Kunnen mensen hun huis niet meer betalen. Komen mensen op straat te staan en neemt het aantal daklozen toe.

Omdat jij je wel aan de regels houdt….
Gaat onze complete cultuur sector er helemaal aan. Geen avondjes uit naar het theater of genieten van kunst meer. Maar ook geen musea meer waar we van onze geschiedenis kunnen leren.

Omdat jij je wel aan de regels houdt…..
Komt onze democratie ten einde. Raken wij onze mensenrechten, waar onze voorouders zo hard voor gevochten hebben, kwijt. Geef jij onze minister de mogelijkheid om van ons land een dictatuur te maken.

Omdat jij je wel aan de regels houdt….
Creëren we een enorme afvalberg met mondkapjes en handschoenen. Creëren we een enorme brandhaard in ons eigen huis. Als we onze gedragen mondkapjes die ons zo goed beschermen in onze afvalbakken in huis gooien....

Omdat jij je wel aan de regels houdt….
Mag de farmacie van ons een proefkonijn maken.
Door te gaan experimenteren met een spuit.
Die niet door en door getest is omdat de ontwikkeling met spoed gebeurt.

Omdat jij je wel aan de regels houdt....
Betekent dit niet dat ik een egoïst ben en jij niet.
Het betekent dat jij een groter vertrouwen hebt in onze politiek. Maar ben ik slechter omdat ik basis van ervaring en juist wel mijn sociale betrokkenheid ze wel in twijfel trek?

Realiseer je je goed wat de regels die jij opvolgt precies inhouden.
Vraag jezelf af of dit echt bijdraagt aan onze volksgezondheid.
Zeker als we dit nog langer gaan volhouden.
Het is een illusie om te geloven dat het wel weg zal gaan.
Het is een illusie om te geloven dat deze regels het wel gaan wegjagen.
Het is een illusie om te geloven dat wij door het opvolgen van regels alle doden kunnen voorkomen.
We kunnen niet in angst blijven leven.
Mensen gaan nu eenmaal dood.
Dit hoort bij het leven.
We zullen dit moeten accepteren zoals het is.
We zullen onszelf als mens moeten versterken en niet zwakker maken.
We zullen moeten voorkomen dat het middel erger is dan de kwaal.

Verschuil je niet achter regels opgelegd door een klein clubje mensen. Die maatregelen nemen maar niet transparant willen zijn over de basis waarop deze zijn ontstaan. Zelfs niet nu we maanden verder zijn. Doe je eigen onderzoek en kijk dan eens wat verder dan de media die in dienst staat van de overheid en maar 1 kant willen belichten.

Neem je eigen verantwoordelijkheid en zorg dat jij minder vatbaar bent, zodat je niet bang voor een ander hoeft te zijn.
En als je denkt dat je mij kunt ‘shamen’ omdat jij blindelings de regels wil volgen zelfs als er niets van klopt?

Bespaar je de moeite want ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid en ik heb mijn onderzoek gedaan.
Ga LEVEN!
Met alle risico’s die er zijn.
Leven is niet voor niets het meervoud van LEF…..

 

 

 


Lees ook

Nimva Bitcoin Helpdesk

Vergelijk en kies je Nimva Helpdesk formule.