>

5 scenario's en warme oproep

26 november 2018

Beste mensen,

Ik zit de laatste tijd behoorlijk vast. Weet vaak niet meer van welk hout pijlen maken. Wat zal ik doen ? Terug een freelance opdracht uitvoeren in Brussel, Antwerpen of Gent ? En 10 uur per dag bezig zijn met problemen oplossen die mij persoonlijk weinig boeien ? Het betaalt de rekeningen, maar dan loop ik zoals zo velen in de slavenplantage rond en verdwijnt mijn echte levenstaak op de achtergrond. Geld met geld verdienen is niet ok, de wereld gaat er aan ten onder. Maar werken voor de kost zonder veel arbeidsvreugde is naar mijn oordeel niet veel beter. In deze tijd, waarin we geconfronteerd worden met een financieel-economisch eindspel, kan ik me niet afwenden van mijn roeping om zo veel mogelijk mensen te informeren en te helpen zich voor te bereiden op een financiële catastrofe.

Vriend Eric stuurde me vandaag nog onderstaande mail - waarvoor dank - waarin Ron Paul getuigt dat hij als congreslid en kandidaat president in de US al vele jaren pogingen ondernomen heeft om wat nu te gebeuren staat te voorkomen. Het is de arme man zijn levenstaak geweest om op politieke wijze Amerika te behoeden, de macht van de centrale bank te breken en het volk wakker te schudden. Hij heeft zijn doel niet bereikt. De politiek stuitert maar door, corrupt en gedreven door eigenbelang. De Fed blijft maar sturen aan het roer van de Amerikaanse Titanic en het merendeel van de Amerikanen is zich van geen kant bewust van wat er te gebeuren staat. Ron Paul is zo te zien moe. En ik voel me verwant…

Nochtans is er hoop. Er zijn mensen die al vele jaren geleden plannen gesmeed hebben om de mensheid te bevrijden van hun financiële juk en de Rothshild-collaborateurs een hak te zetten: the good guys. Die strijd is in alle hevigheid bezig. Op hoog niveau. Wat het finale resultaat zal zijn van deze strijd is voorlopig koffiedik kijken, maar enkele scenario’s hebben wel kans zich te voltrekken:

Scenario 1: de goeie winnen (game over 2018)
Er komt een trigger die de onmiddellijk instorting van het financiële systeem inluidt. De Brexit, Italië, Deutsche Bank, China, Saudi Arabië,…. Triggers genoeg eigenlijk. Banken vallen om. Zoals in 2008. De hele derivatenhandel wordt waardeloos. Het economische systeem en de dollar gaan volledig onderuit. Dit is een zeer chaotisch scenario dat alle financiële markten, ook de crypto-markten, zal platleggen. Het goede nieuws is dat er allicht een plan op tafel ligt voor een herstart met een combinatie van oplossingen. Allicht keert men dan terug naar de goudstandaard met een omarming en beveiliging van crypto’s, goud en zilver (fysiek). In dit scenario zullen (de goeie) crypto’s heel erg waardevol worden. Andere (de slechte) crypto’s zullen verdwijnen.

Voorbeelden van “the good guys" crypto’s: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, OmiseGo, Veritaseum, Digibyte (decentraal)
Voorbeelden van “the bad guys” crypto’s: Ripple, EOS, Tether, Tron (centraal)

Scenario 2: de goeie gaan verder op het pad van langzame transitie (game over 2019-2020)
Dit scenario kennen we nu al gedurende 10 jaar. Bitcoin werd ontworpen als alternatief voor het ongedekte en falende fiat-geldsysteem. Crypto-currencies sluipen langzaam de wereld in en kennen een gestage acceptatie. Banken blijven verder functioneren zoals nu terwijl crypto’s steeds meer marktaandeel opeisen. Er komt meer en meer regulering en de criminele crypto’s worden opgeruimd. Dit proces kan nog jaren blijven duren.

Scenario 3: de slechte heroveren de macht (game over 2019-2020)
De Deep State slaagt er in Trump te ridiculiseren en zelfs af te zetten, ondersteund door de main stream media. In dit scenario zullen de gecentraliseerde crypto’s de overhand krijgen en de gedecentraliseerde crypto’s aangevallen worden. Dit zal leiden tot een totale controle van de mensheid. Alle doen en laten van de mens wordt op blockchains bijgehouden. De mens verliest zijn soevereiniteit.

Scenario 4: de slechte winnen (game over 2018)
Het slechtste scenario. Dit leidt tot een totaal verlies van vrijheid. We kennen dit pad al 50 jaar lang en het eindresultaat is erg slecht: een centrale wereldregering en een centrale wereldmunt. De rijkdom, de macht en de controle is in handen van een kleine elite. De mens is slaaf en kent geen persoonlijke vrijheid meer. De wereldmunt is dan een crypto die volledig gecontroleerd wordt door de elite.

Scenario 5: Mad Max chaos (game over 2019)
De wereld gaat over naar een totale chaos. Geen elektriciteit, geen infrastructuur, geen crypto’s, geen overheid. Een totaal verlies van vertrouwen in elk officieel orgaan of systeem. De banken hebben zichzelf vernietigd en er is geen reboot-plan. De mens staat er alleen voor.

Als ik mag kiezen, kies ik voor scenario 2: een langzame overgang naar een correcter geldsysteem, maar een combinatie van scenario 1 en 2 is misschien ook wel een goeie keuze. Intussen doet Bitcoin wat het altijd al heeft gedaan: hevig op en nu vooral neer in waarde. Ik heb 2 jaar nagelbijtend moeten wachten vooraleer mijn eerste Bitcoin terug de waarde had die ik er aanvankelijk voor had betaald. HODL dus, of aanhouden en eventueel de portefeuille versterken. Op de langere termijn echter zul je maar blij zijn dat je ooit crypto’s kocht. Ik blijf er heilig van overtuigd dat we beter nu onze voorzorgen nemen en zoals Ron Paul adviseert onze spaarcenten omzetten naar assets buiten de banken en fiat-geld.

Wie enig ondernemersbloed in zijn aderen heeft vloeien en zin heeft om samen met mij na te denken over marketing, business strategie en hoe op een ethische manier uw brood verdienen met mensen te helpen hun welvaart en koopkracht te behouden: contacteer me aub. Ik voel me vaak alleen in mijn werkzaamheden en heb behoefte aan een ondersteunende maat of partner !

Met genegen groeten,


Geert


Ron Paul zegt het en hij kan het weten ...Hoe weet je dat een politicus liegt? Als zijn lippen bewegen. Woeha. Gelukkig zijn er - schaarse - uitzonderingen op die regel. Sommigen zullen hem niet (meer) kennen. Jammer, want voor velen - zoals ik zelf - was hij jarenlang de hoop op een beter Amerika en een vreedzamere toekomst voor de wereld. Dr. Ron Paul is de rustige, bezadigde, maar erg intelligente econoom en academicus die 12 legislaturen lang in het Amerikaanse congres heeft gezeteld en driemaal kandidaat was voor het presidentschap. Als Ron Paul zijn mond open doet, zwijgt en luistert iedereen (tenzij het fanatieke Dems zijn natuurlijk ... en dan nog!). Hij is het boegbeeld van de Tea Party die zo een beetje de zweeppartij achter de Republicans is. Zijn zoon Rand zit ook in deze partij en is zich daar aan het opwerken tot een vooraanstaande politicus. Dr. Paul is één van die Amerikaanse politici die het goed voor heeft met zowel zijn land als de rest van de wereld. Hij is tevens het boegbeeld voor het Libertijnse Anarchisme, waar ook ik me achter schaar.

Recent gaf hij een interview en dat was zeer opvallend om niet te zeggen schokkend. Neem even de tijd en bekijk en beluister het. Het loont de moeite en geeft een eerlijk beeld van wat er in de VS vandaag aan de hand is en hoe dit de hele wereld beïnvloedt. Halverwege verandert het interview in een propagandastunt voor een boek met zogenaamde beschermingsmaatregelen voor de burger. Van af daar heb ik afgehaakt. IK hoef het boek niet te lezen om te weten wat er in staat. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Sommigen - nietwaar Geert? - zullen hierin een bevestiging zien voor wat zij zelf propageren. Dat is hun goede recht. Noteer dat Paul opzettelijk niets zegt over de huidige president, noch over de Democrats. Wel haalt hij zwaar uit naar Wall Street. Klik hier voor de video.

Eric


Er bestaan vele soorten anarchie. Tegen de meeste ben ik gekant omdat ze geweld aanmoedigen of alles kapot willen maken zonder er iets degelijks voor in de plaats te zetten. Dat is niet het geval met de Libertijnse Anarchie. Pas als je de moeite hebt genomen om je de basisregels van die ideologie in te prenten, heb je het recht om er een opinie over te hebben. Wijs het dus niet a priori af omdat het geladen woord 'anarchie' er in voorkomt. 

Ik zal hier in de nabije toekomst uitgebreid op terugkomen.
EC